การจัดฟันแบบใส แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ :

Invisalign Full ราคา

การจัดฟันแบบใส Invisalign Full

เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยที่ที่มีความผิดปกติของการสบฟันมาก ในกรณีดังกล่าวทันตแพทย์ต้องใช้ชิ้นงาน Invisalign Full ในการรักษาจัดฟันใส มากกว่า 14 ชิ้น ในแต่ละขากรรไกร การใส่เครื่องมือ จัดฟันแบบใส ทุกๆมาตรฐานของการประเมินก่อนที่จะทำการจัดฟันแบบใสInvisalign Lite หรือ Invisalign Teen อาจจะเหมาะกับสำหรับบางท่าน และในคนไข้ในช่วงวัยรุ่น เครื่องมือแต่ละชิ้นจะถูกออกแบบให้พอดีกับฟันคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ ซึ่ง ทันตแพทย์จะต้องวางแผนการรักษาสำหรับชิ้นงานให้แก่คนไข้แต่ละราย

อ่านต่อ...
ราคา Invisalign Lite

การจัดฟันแบบใส Invisalign Lite

เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันน้อย ในกรณีดังกล่าวทันตแพทย์ต้องใช้ชิ้นงาน Invisalign Lite ในการรักษาจัดฟันแบบใส น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 14 ชิ้น ในแต่ละขากรรไกร

อ่านต่อ...
Invisalign Express ราคา

การจัดฟันแบบใส Invisalign Express

เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยวัยรุ่น ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของการสบฟันน้อย หรือมากก็ได้ การจัดฟันใส Invisaling Express แบบนี้เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นวัยรุ่น

อ่านต่อ...
Invisalign go ราคา

การจัดฟันแบบใส Invisalign go

ช่วยแก้ไขปัญหาฟันห่าง ฟันซ้อนเก ปัญหาเล็กน้อย (สำหรับผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านการบดเคี้ยวหรือการสบฟันในฟันหลังหรือฟันกราม)

อ่านต่อ...

จัดฟันใสจะได้ผลหรือไม่ ?

หลายคนคิดว่าเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ใช้ได้ผลเฉพาะกับปัญหาการจัดฟันเล็กน้อย แต่อันที่จริงแล้ว Invisalign System รักษาปัญหาการจัดฟันปานกลางถึงรุนแรงได้หลายอย่าง

ตัวอย่าง การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้ มองไม่เห็นเครื่องมือ

ปัญหาฟันซ้อน
ฟันซ้อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงแค่มีพื้นที่ในขากรรไกรของคุณไม่พอเพื่อให้ฟันทั้งหมดของคุณขึ้นได้พอดีตามปกติ เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา

ฟันห่าง

ตรงกันข้ามกับฟันซ้อน ฟันห่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างเกินในกรามของคุณเนื่องจากฟันซี่เล็ก การเติบโตของกระดูกกรามผิดปกติ กรรมพันธุ์ ซี่ฟันหายไป และ/หรือภาวะลิ้นยื่น

ฟันสบไขว้

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกรามบนและกรามล่างไม่ตรงกัน ทำให้ฟันบนหนึ่งซี่หรือมากกว่าสบเข้าด้านในของฟันล่าง และสามารถเกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านของของปาก

ฟันสบคร่อม

ฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่างเกิดขึ้นเมื่อฟันบนสบเหนือฟันล่าง โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดจากพันธุกรรม พฤติกรรมทางช่องปากที่ไม่ดี หรือการพัฒนามากเกินไปของกระดูกที่รองรับฟัน

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ตรงข้ามกับฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่าง ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบนเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างยื่นออกมาจากใต้ฟันบน โดยปกติ ปัญหานี้เกิดจากการเจริญไม่เต็มที่ของกรามบน การเจริญมากเกินไปของกรามล่าง

อ่านต่อได้ที่
ราคาจัดฟันใส 2563
รีวิวจัดฟันใส
คำถามจัดฟันยอดฮิต
รางวัล Invisalign Diamond Provider 2016

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง