จัดฟันหน้าเรียว จริงหรือไม่?

จัดฟันหน้าเรียว

จัดฟันหน้าเรียว จริงหรือไม่คะ ??

คุณหมอจัดฟันหลายคนน่าจะได้ยินคำถามนี้จากคนไข้ทุกวันค่ะ เนื่องจากการจัดฟันในปัจจุบันนี้จะเน้นในเรื่องความสวยงามเป็นหลัก ก็ไม่แปลกนะคะ ทุกคนก็ย่อมอยากให้ตัวเองดูดีในสายตาคนที่พบเห็นใช่มั้ยคะ ??

การจัดฟันในทางทฤษฎีของคุณหมอก่อนนะคะ เราจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก ยื่น เหยิน การสบฟันที่ผิดปกติทำให้มีปัญหาเรื่องการบดคี้ยว การจัดฟันสามารถช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปได้ โดยการติดเครื่องมือจัดฟันรูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของคนไข้หรือตามความเหมาะสมภายใต้การแนะนำของคุณหมอ

ส่วนการจัดฟันหน้าเรียวนั้น คุณหมอขออธิบายให้เข้าใจง่ายๆ ว่าการจัดฟันหน้าเรียว หรือการจัดฟันทำให้หน้าเรียวจริงหรือไม่ คำตอบคือ การจัดฟันไม่ได้ทำให้หน้าเรียวขึ้นค่ะ แต่การจัดฟันช่วยให้ฟันเรียบเรียงตัวสวยงามขึ้น ทำให้รูปหน้าบริเวณช่วงปากเข้ารูปรับกับใบหน้ามากขึ้น คนอื่นที่เคยเห็นเราก่อน-หลังจัดฟันจะรู้สึกว่าหน้าเรียวขึ้น เนื่องจากคนไข้บางคนก่อนจัดฟันมีลักษณะฟันซ้อนเก ยื่น หรือเหยินค่อนข้างมาก กรณีนี้คุณหมอจำเป็นต้องถอนฟันหลังฟันเขี้ยว 2-4 ซี่ เพื่อให้มีช่องว่างในการเคลื่อนฟัน จากนั้นระหว่างจัดฟันคุณหมอก็จะรวบฟันให้เข้ามาตำแหน่งที่ต้องการเพื่อให้คนไข้มีการบดเคี้ยวที่ดี นอกจากนั้นคุณหมอจะต้องดูองค์ประกอบโครงสร้างใบหน้าร่วมด้วย เพื่อให้การเรียงตัวใหม่ของฟันเข้ากับรอยยิ้มและใบหน้าของคนไข้นั้นๆ ทำให้คนที่จัดฟันเสร็จแล้วมีลักษณะรอยยิ้มและใบหน้าที่ดูดีขึ้น