การจัดฟันใส invisalign full

จัดฟันใส ถอนฟันไหม

ถาม : การจัดฟันใสเคลื่อนฟันได้อย่างไร?

ตอบ : ด้วยเทคโนโลยีการสร้างภาพแบบ 3 มิติ การสบฟันของแต่ละคนถูกถ่ายทอดด้วยดิจิตอลเทคโนโลยีผ่านขั้นตอนการผลิตอันซับซ้อน ออกมาเป็นชุดเครื่องมือเฉพาะสำหรับแต่ละคน จะต้องสวมใสตลอดเวลา ยกเว้นเวลาที่ทานอาหารกับแปรงฟัน และเปลี่ยนเครื่องมือชิ้นใหม่ทุกๆ 2-3 สัปดาห์ ตามทันตแพทย์แนะนำ ฟันจะค่อยๆขยับทีละน้อยๆไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ถาม : การรักษาจะทำให้ปวดฟันหรือไม่

ตอบ : ซึ่งเป็นเรื่องปกติและเป็นสัญญาณว่าเครื่องมือจัดฟันใสแนวอินวิสไลน์กำลังทำงาน คนส่วนใหญ่อาจจะรู้สึกปวดฟันสองสามวันหลังจากเริ่มต้นการใสเครื่องมือจัดฟันใส  โดยกำลังเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการ อาการเจ็บปวดนี้จะค่อยๆหายไปภายใน 1-2 วันหลังจากใส่เครื่องมือจัดฟันชิ้นใหม่ หากไม่หายเจ็บโปรดติดต่อทันตแพทย์โดยด่วน

ถาม : การจัดฟันใสจะมีผลต่อการพูดหรือไม่

ตอบ : เครื่องมือจัดฟันใสอาจจะมีผลต่อการพูดในช่วงเริ่มใส่เครื่องมือครั้งแรก ต้องใช้เวลาในการปรับตัวประมาณ 2-3 วันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามถ้าร่างกายปรับตัวคุ้นเคยกับเครื่องมือจัดฟันใสแล้ว ก็จะพูดได้ชัดเจนตามปกติ

ถาม : จัดฟันใสมองไม่เห็นเลยใช่หรือไม่

ตอบ : ชุดเครื่องมือจัดฟันใสจะมีความใส มองแทบไม่เห็น ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าใส่เครื่องมือจัดฟันอยู่ เหมาะสำหรับคนที่ต้องการจัดฟันไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน

ถาม : จัดฟันใสต้องใช้เวลาจัดนานเท่าไร

ตอบ : ระยะเวลาในการจัดฟันใสจะขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล โดยทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งการรักษาโดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 12-18 เดือน

ถาม : จะเริ่มเห็นผลการรักษาเมื่อไร

ตอบ : ผลของอินวิสไลน์จะเริ่มแสดงให้เห็นภายใน 2-3 เดือนหลังจากเริ่มต้นใส่เครื่องมือจัดฟันแบบใส

ถาม : จัดฟันใสจะต้องถอนฟันหรือไม่

ตอบ : ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณทันตแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

ถาม : ค่าใช้จ่ายในการรักษาเท่าไร

ตอบ : ขึ้นอยู่กับลักษณะฟันของแต่ละบุคคล ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 79,000 – 160,000 บาท เป็นต้น

ราคาจัดฟันใส อินวิสไลน์

วีดีโอตัวอย่าง การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้ มองไม่เห็นเครื่องมือ

รางวัล Invisalign Diamond Provider 2016

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง