การจัดแบบฟันใส Invisalign จะได้ผลหรือไม่ ?

ทำฟันใส เสี่ยงไหม

จัดฟันใสจะได้ผลหรือไม่ ? หลายคนคิดว่าเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ใช้ได้ผลเฉพาะกับปัญหาการจัดฟันเล็กน้อย แต่อันที่จริงแล้ว Invisalign System รักษาปัญหาการจัดฟันปานกลางถึงรุนแรงได้หลายอย่าง

ฟันซ้อน

ฟันซ้อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงแค่มีพื้นที่ในขากรรไกรของคุณไม่พอเพื่อให้ฟันทั้งหมดของคุณขึ้นได้พอดีตามปกติ เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ฟันซ้อนเกสามารถนำไปสู่การสะสมของคราบแบคทีเรีย ฟันผุ และโอกาสของการเกิดโรคเหงือกที่สูงขึ้น

ฟันห่าง

ฟันห่าง

ตรงกันข้ามกับฟันซ้อน ฟันห่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างเกินในกรามของคุณเนื่องจากฟันซี่เล็ก การเติบโตของกระดูกกรามผิดปกติ กรรมพันธุ์ ซี่ฟันหายไป และ/หรือภาวะลิ้นยื่น ฟันโหว่ทำให้ฟันที่อยู่รอบๆ ขยับที่เองจากพื้นที่ว่างที่มากเกินไป ทำให้เกิดช่องว่างในฟันของคุณซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับเหงือก (เนื่องจากขาดการปกป้องจากฟันของคุณ) ร่องลึกปริทันต์ และโอกาสของการเกิดโรคปริทันต์ที่สูงขึ้น

ฟันสบไขว้

ฟันสบไขว้กัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกรามบนและกรามล่างไม่ตรงกัน ทำให้ฟันบนหนึ่งซี่หรือมากกว่าสบเข้าด้านในของฟันล่าง และสามารถเกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านของของปาก เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ปัญหานี้สามารถทำให้เกิดการสึกหรอของฟัน โรคเหงือก และการสูญเสียเนื้อกระดูก

ฟันสบคร่อม

ฟันสบคร่อม

ฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่างเกิดขึ้นเมื่อฟันบนสบเหนือฟันล่าง โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดจากพันธุกรรม พฤติกรรมทางช่องปากที่ไม่ดี หรือการพัฒนามากเกินไปของกระดูกที่รองรับฟัน ปัญหานี้สามารถนำไปสู่ปัญหาของเหงือกหรือการระคายเคือง และ/หรือการสึกหรอของฟันล่าง และสามารถทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ตรงข้ามกับฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่าง ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบนเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างยื่นออกมาจากใต้ฟันบน โดยปกติ ปัญหานี้เกิดจากการเจริญไม่เต็มที่ของกรามบน การเจริญมากเกินไปของกรามล่าง หรือทั้งสองอย่าง นอกจากนี้ อาจเกิดจากการโหว่ของฟันบนได้ด้วย ปัญหานี้สามารถขัดขวางการทำงานตามปกติของฟันหน้าหรือฟันกรามที่สามารถนำมาสู่ฟันหน้าได้ นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

รีวิวจัดฟันใส

วีดีโอตัวอย่าง การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้ มองไม่เห็นเครื่องมือ

ราคาจัดฟันใส อินวิสไลน์
รางวัล Invisalign Diamond Provider 2016

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง