การจัดฟันแบบใส Invisalign Lite

ทันตกรรมจัดฟันแบบใส Invisalign Lite เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยที่ที่มีความผิดปกติของการสบฟันน้อย ในกรณีดังกล่าว ทันตแพทย์ต้องใช้ชิ้นงาน Invisalign ในการรักษาจัดฟัน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 14 ชิ้น ในแต่ละขากรรไกร

ราคา Invisalign Lite

ข้อดีของการจัดฟันแบบใส Invisalign

ด้วยความก้าวหน้าทางแทคนิค และวัสดุทางทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งมีหลายแบบให้เลือก การจัดแบบใส Invisalign มีข้อดีหลายประการดังนี้

  • จัดฟันใส Invisalign Lite สามารถถอดออกได้ ชิ้นเครื่องมือ Invisalign สามารถถอดออกระหว่างการทำความสะอาดในช่องปาก แปรงฟัน ขัดฟัน และระหว่างรับประทานอาหาร
  • จัดฟันแบบใส Invisalign Liteมีความเฉพาะตัวกับแบบฟันคนไข้ ชิ้นเครื่องมือแต่ละชิ้นถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกับแบบฟันคนไข้คนนั้นเท่านั้น
  • จัดฟันใส Invisalign Lite มีประสิทธิภาพที่ดี ฟันจะถูกจัดเรียงให้เข้าที่ด้วยระบบ Invisalign
  • จัดฟันแบบใส Invisalign Lite สบายต่อการสวมใส่ ชิ้นเครื่องมือออกแบบให้ขอบเรียบซึ่งจะไม่ระคายต่อกระพุ้งแก้ม หรือเหงือก
  • จัดฟันใส Invisalign Lite มีความใส ชิ้นเครื่องมือนั้นโปร่งแสง ใส ซึ่งคนอื่นไม่สามารถสังเกตุเห็นว่าทำการจัดฟันอยู่ และเหมาะกับคนที่ไม่อยากจัดฟันแบบเหล็ก

วีดีโอตัวอย่าง การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้ มองไม่เห็นเครื่องมือ

รางวัล Invisalign Diamond Provider 2016

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง

ทันตแพทย์จัดฟันใส

คลินิกของเรามีทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันใสโดยตรง