การจัดฟันแบบใส แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

จัดฟันใส Invisalign Full

การจัดฟันแบบใส Invisalign Full

เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยที่ที่มีความผิดปกติของการสบฟันมาก ในกรณีดังกล่าวทันตแพทย์ต้องใช้ชิ้นงาน Invisalign Full ในการรักษาจัดฟันใส มากกว่า 14 ชิ้น ในแต่ละขากรรไกร การใส่เครื่องมือ จัดฟันแบบใส ทุกๆมาตรฐานของการประเมินก่อนที่จะทำการจัดฟันแบบใสInvisalign Lite หรือ Invisalign Teen อาจจะเหมาะกับสำหรับบางท่าน และในคนไข้ในช่วงวัยรุ่น เครื่องมือแต่ละชิ้นจะถูกออกแบบให้พอดีกับฟันคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ ซึ่ง ทันตแพทย์จะต้องวางแผนการรักษาสำหรับชิ้นงานให้แก่คนไข้แต่ละราย

จัดฟันใส invisalign lite

การจัดฟันแบบใส Invisalign Lite

เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการสบฟันน้อย ในกรณีดังกล่าวทันตแพทย์ต้องใช้ชิ้นงาน Invisalign Lite ในการรักษาจัดฟันแบบใส น้อยกว่า หรือ เท่ากับ 14 ชิ้น ในแต่ละขากรรไกร

จัดฟันใส invisalign teen

การจัดฟันแบบใส Invisalign Teen

เป็นการจัดฟันในผู้ป่วยวัยรุ่น ผู้ป่วยอาจมีความผิดปกติของการสบฟันน้อย หรือมากก็ได้ การจัดฟันใส Invisaling Teen แบบนี้เหมาะสำหรับคนไข้ที่เป็นวัยรุ่น

จัดฟันใส invisalign i7

การจัดฟันแบบใส Invisalign i7

เหมาะสำหรับคนที่มีความผิดปกติของการเรียงตัวของฟันน้อย หรือการที่มีฟันซ้อนเก โดยใช้เครื่องมือ Invisalign ไม่เกิน 7 ชิ้น ในแต่ละขากรรไกร ปกติจะใช้เวลาในการจัดฟันใสประมาณ 3-4 เดือน

จัดฟันใสจะได้ผลหรือไม่ ?

หลายคนคิดว่าเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ใช้ได้ผลเฉพาะกับปัญหาการจัดฟันเล็กน้อย แต่อันที่จริงแล้ว Invisalign System รักษาปัญหาการจัดฟันปานกลางถึงรุนแรงได้หลายอย่าง

ตัวอย่าง การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้ มองไม่เห็นเครื่องมือ

ฟันซ้อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงแค่มีพื้นที่ในขากรรไกรของคุณไม่พอเพื่อให้ฟันทั้งหมดของคุณขึ้นได้พอดีตามปกติ เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา

ฟันห่าง invisalign

ตรงกันข้ามกับฟันซ้อน ฟันห่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างเกินในกรามของคุณเนื่องจากฟันซี่เล็ก การเติบโตของกระดูกกรามผิดปกติ กรรมพันธุ์ ซี่ฟันหายไป และ/หรือภาวะลิ้นยื่น

ฟันสบไขว้กัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกรามบนและกรามล่างไม่ตรงกัน ทำให้ฟันบนหนึ่งซี่หรือมากกว่าสบเข้าด้านในของฟันล่าง และสามารถเกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านของของปาก

ฟันสบคร่อม

ฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่างเกิดขึ้นเมื่อฟันบนสบเหนือฟันล่าง โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดจากพันธุกรรม พฤติกรรมทางช่องปากที่ไม่ดี หรือการพัฒนามากเกินไปของกระดูกที่รองรับฟัน

ฟันล่างคร่อมฟันบน

ตรงข้ามกับฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่าง ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบนเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างยื่นออกมาจากใต้ฟันบน โดยปกติ ปัญหานี้เกิดจากการเจริญไม่เต็มที่ของกรามบน การเจริญมากเกินไปของกรามล่าง

ราคาจัดฟันใส

ตัวอย่างการรักษาจัดฟันใส Invisalign

คำถามที่พบบ่อย-FAQ