ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง วิรยา มงคลสวรรค์
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– DDS., Chiang Mai University – Master of Philosophy (Orthodontics), University of Sydney – Doctor of clinical Dentistry (Orthodontics), University of Sydney
ประวัติการศึกษา
- DDS., Chiang Mai University
- Master of Philosophy (Orthodontics), University of Sydney
- Doctor of clinical Dentistry (Orthodontics), University of Sydney
Our Doctors