ราคาจัดฟันใส

ราคาจัดฟันใส

จัดฟันใส ราคา

invisalign i7

จัดฟันใส Invisalign i7 ราคา

ราคาจัดฟัน/แบ่งชำระ จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์
Invisalign i7
ราคา 49,000-79,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 20,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 20,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 9,000-39,000 บาท

invisalign lite

จัดฟันใส Invisalign Lite ราคา

ราคาจัดฟัน จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์
Invisalign Lite
ราคา 119,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 29,000 บาท

invisalign Full

จัดฟันใส Invisalign Full ราคา

ราคาจัดฟัน จัดฟันแบบใส อินวิสไลน์
Invisalign Full
ราคา 149,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 1 30,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 2 50,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 3 50,000 บาท
แบ่งชำระครั้งที่ 4 20,000-50,000 บาท