จัดฟันใสจะได้ผลหรือไม่ ?

 

การจัดแบบฟันใส Invisalign จะได้ผลหรือไม่ ?

                จัดฟันใสจะได้ผลหรือไม่ ?   หลายคนคิดว่าเครื่องมือจัดฟัน Invisalign System ใช้ได้ผลเฉพาะกับปัญหาการจัดฟันเล็กน้อย แต่อันที่จริงแล้ว Invisalign System รักษาปัญหาการจัดฟันปานกลางถึงรุนแรงได้หลายอย่าง

 

ฟันซ้อน

ฟันซ้อน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเพียงแค่มีพื้นที่ในขากรรไกรของคุณไม่พอเพื่อให้ฟันทั้งหมดของคุณขึ้นได้พอดีตามปกติ เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ฟันซ้อนเกสามารถนำไปสู่การสะสมของคราบแบคทีเรีย ฟันผุ และโอกาสของการเกิดโรคเหงือกที่สูงขึ้น

 

 

 

 

 

 

ฟันห่าง invisalignฟันห่าง

ตรงกันข้ามกับฟันซ้อน ฟันห่างเกิดขึ้นเมื่อคุณมีพื้นที่ว่างเกินในกรามของคุณเนื่องจากฟันซี่เล็ก การเติบโตของกระดูกกรามผิดปกติ กรรมพันธุ์ ซี่ฟันหายไป และ/หรือภาวะลิ้นยื่น ฟันโหว่ทำให้ฟันที่อยู่รอบๆ ขยับที่เองจากพื้นที่ว่างที่มากเกินไป ทำให้เกิดช่องว่างในฟันของคุณซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาเกี่ยวกับเหงือก (เนื่องจากขาดการปกป้องจากฟันของคุณ) ร่องลึกปริทันต์ และโอกาสของการเกิดโรคปริทันต์ที่สูงขึ้น

 

 

 

 

 

ฟันสบไขว้กันฟันสบไขว้กัน

ปัญหานี้เกิดขึ้นเมื่อกรามบนและกรามล่างไม่ตรงกัน ทำให้ฟันบนหนึ่งซี่หรือมากกว่าสบเข้าด้านในของฟันล่าง และสามารถเกิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านของของปาก เมื่อทิ้งไว้โดยไม่รักษา ปัญหานี้สามารถทำให้เกิดการสึกหรอของฟัน โรคเหงือก และการสูญเสียเนื้อกระดูก

 

 

 

 

 

 

ฟันสบคร่อมฟันสบคร่อม

ฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่างเกิดขึ้นเมื่อฟันบนสบเหนือฟันล่าง โดยปกติแล้ว ปัญหานี้เกิดจากพันธุกรรม พฤติกรรมทางช่องปากที่ไม่ดี หรือการพัฒนามากเกินไปของกระดูกที่รองรับฟัน ปัญหานี้สามารถนำไปสู่ปัญหาของเหงือกหรือการระคายเคือง และ/หรือการสึกหรอของฟันล่าง และสามารถทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

 

 

 

 

 

 

ฟันล่างคร่อมฟันบนฟันล่างคร่อมฟันบน

ตรงข้ามกับฟันบนยื่นออกมามากกว่าฟันล่าง ฟันล่างยื่นออกมามากกว่าฟันบนเกิดขึ้นเมื่อฟันล่างยื่นออกมาจากใต้ฟันบน โดยปกติ ปัญหานี้เกิดจากการเจริญไม่เต็มที่ของกรามบน การเจริญมากเกินไปของกรามล่าง หรือทั้งสองอย่าง นอกจากนี้ อาจเกิดจากการโหว่ของฟันบนได้ด้วย ปัญหานี้สามารถขัดขวางการทำงานตามปกติของฟันหน้าหรือฟันกรามที่สามารถนำมาสู่ฟันหน้าได้ นอกจากนี้ อาจทำให้เกิดปัญหากรามและข้อต่อที่เจ็บปวดได้

วีดีโอตัวอย่าง การจัดฟันใส จัดฟันถอดได้ มองไม่เห็นเครื่องมือ