ขั้นตอนการจัดฟันใส Invisalign

 

ขั้นตอนการจัดฟันใส Invisalign

ขั้นตอนของการจัดฟันใส  Invisalign นั้นง่ายไม่ยุ่งยาก ทันตแพทย์จะถ่ายภาพเอกซเรย์ และภาพสแกนดิจิตัล หรือพิมพ์ฟันเพื่อช่วยในการวางแผนการจัดฟันของคุณ และมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการจัดฟันใส invisalign

ขั้นตอนที่ 1

พบทันตแพทย์และถ่ายภาพเอ็กซเรย์  พิมพ์ฟัน เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดแผนการรักษาจัดฟันใสในคนไข้แต่ราย เนื่องจากคนไข้แต่ละรายมีลักษณะฟันไม่เหมือนกัน ดังนั้นการวางแผนการรักษาก็จะมีความแตกต่างกัน

 

 

 

 

วางแผนการจัดฟันใสแบบสามมิติ

ขั้นตอนที่ 2

ทันตแพทย์จัดส่งแบบพิมพ์ฟัน และข้อมูลของคนไข้ ไปยังห้องแลปอินวิสไลน์ที่ประเทศสหรัสอเมริกา(USA) เพื่อวางแผนการรักษาในระบบคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

ชุดเครื่องมือจัดฟันใส

ขั้นตอนที่ 3

ห้องแลปอินวิสไลน์ ที่ประเทศสหรัสอเมริกา(USA) ส่งแผนการรักษาให้คุณหมอ ในขั้นตอนนี้คุณหมอจะนัดคนไข้เข้ามาแจ้งแผนการรักษา(Clin check) ซึ่งคนไข้สามารถเห็นลักษณะการเรียงตัวของฟันทั้งระหว่างและหลังการรักษา และแจ้งแลปอินวิสไลน์ให้จัดทำเครื่องมือจัดฟันใส

 

 

 

 

ชุดเครื่องมือจัดฟันใส

ขั้นตอนที่ 4 

คุณหมอนัดเข้ามารับชุดเครื่องมือจัดฟันใส (อินวิสไลน์) ที่ผลิตขึ้นมาตามแผนการรักษาของคนไข้แต่ราย

 

 

 

 

 

ชุดเครื่องมือจัดฟันใส

ขั้นตอนที่ 5

คุณหมอนัดประมาณ 2-3 เดือนเพื่อดูลักษณะการเคลื่อนฟันและรับชุดเครื่องมือจัดฟันใสชุดถัดไป เปลี่ยนเครื่องมือตามที่คุณหมอแนะนำ

 

 

 

 

 

รีเทรนเนอร์จัดฟัน

ขั้นตอนที่ 6

หลังจากจัดฟันใสเสร็จเรียบร้อยแล้ว คนไข้จะต้องใช้รีเทรนเนอร์ตามที่คุณหมอแนะนำ เพื่อคงสภาพฟันไม่ให้กลับมาซ้อนเกเหมือนก่อนจัดฟัน

วีดีโออธิบายการจัดฟันใส จัดฟัน Invisalign โดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ