ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล

จัดฟันใส
ทันตแพทย์ ปวัน กอบกิจสกุล
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล – ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล – ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร International มหาวิทยาลัยมหิดล
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล
- ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตทันตกรรมจัดฟัน หลักสูตร International มหาวิทยาลัยมหิดล
Our Doctors