ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล – ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา – ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส invisalign
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส invisalign
Our Doctors