ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
Our Doctors