ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล – Advance Program for International Dentists in Orthodontics, Nee York University – Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- Advance Program for International Dentists in Orthodontics, Nee York University
- Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
Our Doctors