ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA – ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
- ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
Our Doctors