ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น – ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
Our Doctors