ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง ศุภรัสมิ์ อังเกิดโชค
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย – ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. Comments comments
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
Our Doctors