ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา

จัดฟันใส
ทันตแพทย์หญิง ฐิติรัตน์ ภูริปรัชญา
ทันตแพทย์จัดฟันใส
– ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยามหิดล – ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา – Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry Comments comments
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดลประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
- Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
Our Doctors